december 22, 2011

Hørescreeninger har positiv effekt på sprogudvikling

Share

Hørescreeninger har positiv effekt på sprogudvikling

De første rapporter om effekterne af hørescreeninger af spædbørn er nu blevet offentliggjort. Resultaterne viser, at screeningerne er en stor fordel for børn med høretabs sproglige udvikling.

Hørescreening af nyfødte er den mest effektive metode til at opdage høretab hos børn så tidligt som muligt. På den måde kan man sætte ind hurtigt med fx høreapparater og tage særlige hensyn til barnets hørebehov.
Jo tidligere man er opmærksom på et høretab, desto mindre bliver konsekvenserne for barnets sprog, læring, sociale og emotionelle udvikling.

Det har altid været det væsentligste argument for at gennemføre hørescreeninger af alle nyfødte. De første programmer blev introduceret i starten af 1990’erne. I Danmark er alle nyfødte blevet hørecreenet siden 2004.

Nu er den første rapport om de længerevarende konsekvenser af screeningerne blevet offentliggjort. I regionen Flandern i Belgien har man screenet spædbørn siden 1998. Rapporten følger de børn med høretab, der blev opdaget i perioden 1998 – 2003. Langt de fleste af dem kom i det normale skolesystem.

85 procent af børnene, der er fem et halvt eller ældre og som ikke har andre funktionsnedsættelser end høretabet, går i normale folkeskoleklasser. Blandt de børn, der fik et Cochlear Implant, går 79 procent i almindelige klasser.

Forskerne bag rapporten konkluderer, at den tidlige identifikation af høreproblemerne har betydet, at børnene klarer sig væsentligt bedre end de ellers ville have gjort, både sprogligt og uddannelsesmæssigt.

I USA begyndte man at screene i de første stater i 2001, og i 2006 blev der screenet i 46 af de 50 stater. En ny rapport, der gennemgår resultaterne fra screeningerne tilbage fra 2002, bekræfter at børn med høretab, der blev fundet ved tidlige screeninger, er sprogligt stærkere når de begynder i skolen, end børn med høretab, der ikke er blevet screenet.

Det er især evnen til at lytte og forstå sprog, der bliver styrket som følge af de tidlige screeninger. Børn med høretab, der er blevet fundet tidligt eller ved screeninger efter fødslen var ved otte-årsalderen væsentligt bedre til at lytte og forstå tale end børn, hvis høretab først blev opdaget sent.
Der er ikke forskel på de to gruppers evne til at tale eller øvrige sproglige færdigheder.

Kilde: www.hear-it.org