marts 03, 2014

Hørescreening for personer over 55 år

Share

Bedre hørelse – en god investering er overskriften på den pressemeddelelse den europæiske forening for personer med høretab (EFHOH), den europæiske forening af hørefagfolk (AEA), den europæiske forening af høreapparatfabrikanter (EHIMA) samt den internationale organisation Hear-it AISBL i en udsendte d. 3. marts 2014 og hvor de foreslår hørescrenning af alle personer over 55 år.

Årsagen til, at pressemeddelelsen kommer netop i dag er, at WHO har udnævnt den 3.marts som en årligt tilbagevendende ”International Ear Care Day”. WHO har i den forbindelse opfordret sine medlemslande til at udarbejde planer og programmer, der indarbejder forebyggelse af høreskader og behandling af høretab i sundhedspolitikken i de enkelte lande, skriver

I pressemeddelelsen skriver de fire organisationer, at 16% af den europæiske befolkning, eller omkring 80 millioner mennesker, har høreproblemer. Mindst 30 millioner af disse er ikke selv klar over det. Bortset fra at høretab i sig selv kan være en stor udfordring (kommunikationsbesvær, problemer med tilknytning til arbejdsmarkedet og social isolation), så forværres situationen af, at høretab ofte er forbundet med andre lidelser.

Fedme, diabetes og depressive symptomer

Dette gælder eksempelvis fedme. Svært overvægtige kvinder med et BMI på over 40 har 25% større risiko for at udvikle høretab, ifølge en ny amerikansk undersøgelse. Diabetikere har dobbelt så stor risiko for at udvikle høretab, viser en anden undersøgelse. Risikoen for at udvikle demens stiger også med graden af høretabet, dokumenterer amerikansk forskning. Endelig viser en undersøgelse, at risikoen for, at man som person med høreproblemer udvikler depressive symptomer, reduceres med 50% hvis man anvender høreapparater .

Høretab har også store samfundsmæssige omkostninger. I 2006 udgav SFI, Det nationale forskningscenter for velfærd i Danmark, rapporten "Uhørt" om betydningen af nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsliv, der byggede på en undersøgelse af godt 2.400 personer. Undersøgelsen viste, at personer med høreproblemer har en lavere beskæftigelsesgrad og en lavere ugentlig arbejdstid. Problemer med hørelsen medfører således et tab i arbejdsproduktion og dermed øgede omkostninger for samfundet. Det samlede årlige tab for det danske samfund blev vurderet til at være op mod 2,7 milliarder kroner.

Hørescreening for personer over 55 år

I lyset af risikoen for at personer med høretab også har eller udvikler andre lidelser, har den europæiske forening for personer med høretab (EFHOH), den europæiske forening af hørefagfolk (AEA), den europæiske forening af høreapparatfabrikanter (EHIMA) samt den internationale organisation Hear-it AISBL udsendt en fælles erklæring, hvor de beder EU kommissionen redegøre for, hvilke politiske initiativer der er sat i værk for at gøre en høretest til en integreret del af et generelt helbredstjek for alle personer over 55.

Desuden pointeres det, at personer med høretab – med de dokumenterede risici for andre lidelser – har et særligt behov for en helhedsorienteret tilgang til deres sundhed og helbred. De fire organisationer har derfor bedt Kommissionen om at oplyse, hvilke initiativer der er sat i værk for at fremme et helhedsorienteret syn på sundhed, hvor man ser på det hele menneske og ikke kun på enkeltlidelser. Initiativer af denne karakter ligger i klar forlængelse af kravene nedfældet i FN’s konvention om handicappedes rettigheder, som for længst er godkendt af Folketinget – men som meget få mærker noget til i hverdagen.

Udgifterne ved ikke at gøre noget vil være stærkt stigende, parallelt med den kraftige stigning i antallet af ældre. Indførelse af en fast høretest fra 55-årsalderen samt et fornyet fokus på et menneskeligt helhedssyn på sundhedsområdet vil være en god investering for både regeringer, sygeforsikringer – og Europas 80 millioner borgere med høretab, skriver de fire organisationer i pressemeddelelsen.

Kilde: Download pressemeddelelsen som pdf