december 27, 2011

Hørescreening i Mexico

Share

Hørescreening i Mexico

Mens man i Danmark overvejer om det er pengene værd at fortsætte med hørescreening af nyfødte, påbegynder også Mexico et nationalt screeningsprogram. Målet er at behandle høretab hos børn så tidligt som muligt.

Ganske som i Danmark bliver screeningerne udført ved at man sætter en lille højtaler og en mikrofon ind i øret på barnet. Ved at sende lyd ind i øret og måle ekkoet fra sneglen. Hvis der ikke kommer et ekko, er det et tegn på høretab.

Op mod 10 millioner Mexicanere lider af høreproblemer. Med den nuværende befolkningstilvækst, vil der ifølge undersøgelser og tal fra Verdenssundhedsorganisationen WHO hvert år blive født 4000 børn med høretab.

Det nye screeningsprogram er blevet gjort muligt, fordi den mexicanske lov er blevet ændret, så høreproblemer nu hører under den primære sundhedssektor.

Kilde: www.hear-it.org