december 29, 2011

Hørescreening fra september

Share

Hørescreening fra september

Fra september indfører Sundhedsstyrelsen hørescreening af alle nyfødte spædbørn i Danmark.

Det er målet at alle screeningsforløb skal være afsluttet senest 30 dage efter fødslen eller 30 dage efter, at et barn er blevet udskrevet fra en afdeling for for tidligt fødte.

Det er vigtigt at opdage høretab hos børn så hurtigt som muligt. Ellers er der risiko for, at det går ud over barnets sproglige udvikling.

Hvert år fødes omkring 250 børn med høreskader i Danmark.