december 27, 2011

Hørescreening for 55+ere

Share

Personer, der er over 55 år gamle vil formentlig snart får tilbudt gratis hørescreening i Storbritannien.

Det britiske sundhedsvæsen, NHS, har gennemført et forprojekt, hvor 35.000 mennesker i alderen 55 – 74 år har fået screenet deres hørelse. Konklusionen var, at en generel hørescreening i den aldersgruppe både vil være gavnlig og en god investering for samfundet. Et generelt tilbud vil formentlig være på plads indenfor de næste fem år.

Flere end 10 procent af de, der blev screenet havde et moderat til alvorligthøretab, som blev afsløret ved en simpel test på 30 sekunder. Testen er grundig nok til at fastslå, om der er behov forhøreapparater eller ej.

Kun 3 procent af deltagerne i undersøgelsen brugte høreapparater – men 12 procent havde behov for dem.

Forskerne anslår at det vil koste £13 (ca 150 kr.) pr. person at gennemføre testen – og ca £100 (ca. 1200 kr.)hvis høreapparatbehandlingen skal medregnes.

I Storbritannien er – ligesom i Danmark – for øjeblikketventelister på at få udeleveret høreapparater, dog ikke i samme omfang. Målet er, at ventetiden skal ned på maksimalt 18 uger inden udgangen af 2008. Når det mål er nået, vil et landsdækkende screeningsprogram formentlig være næste skridt.

”Et udbredt hørescreeningsprogram vil forbedre livskvaliteten for millioner af mennesker over 55 år, hvis høretab ellers ikke ville blive opdaget og behandlet i årevis,” siger Emma Harrison fra den britiske brugerorganisation RNID.

En talsmand for sundhedsmyndighederne siger at han mener, at der stadig er for få beviser for, at et omfattende screeningsprogram vil være økonomisk rentabelt.
”Men vi ser jævnligt på nye tal, efterhånden som der bliver lavet mere forskning på området,” siger han.

Kilde: www.news.bbc.co.uk, 19/11/2007