december 23, 2011

Høresag mangler forskningsmidler

Share

Høresag mangler forskningsmidler

Forskning i hørelse og høreproblemer kan på sigt spare samfundet for milliarder. Alligevel er blandt andet briterne meget modvillige til at bruge midler på området.

Høretab koster hvert år det britiske samfund milliarder af Pund, men mindre end 0,1 procent af det tal bliver brugt på forskning og forebyggelse af høreproblemer.

Ifølge den britiske brugerforening Royal National Institute for the Deaf and Hard of Hearing People - RNID – lider 9 millioner briter af høretab. Det koster hvert år samfundet £ 13,5 milliarder (ca. 150 milliarder kroner) i tabte indtægter. Det til trods, bliver der kun brugt £16,5 millioner (ca. 175 millioner kroner) på forskning, der vil kunne føre til livsforandrende behandlinger.

Hvis prisen for høretab i samfundet skal nedbringes, kan det kun ske ved at forske mere i, hvordan høretab kan forebygges og behandles, mener RNID. Behovet for forskning stiger i takt med at antallet af personer med høreproblemer stiger. Og det vil det blive ved med – dels på grund af den demografiske udvikling, hvor vi bevæger os med et samfund med en stadigt højere gennemsnitsalder, og fordi vi udsætter os selv for mere og merestøj. RNIDs konklusion bliver bakket op af folkene bag det lægevidenskabelige magasin The Lancet, som har offentliggjort RNIDs beregninger.

Forskning i høretab vil kunne medføre indtjeningsmuligheder for private virksomheder, der vil kunne udvikle behandlingsmetoder for personer med høretab. Behovet for både medicinske og tekniske løsninger er enormt.
Eksempelvis er det kun hver fjerde brite med høretab, der benytter sig afhøreapparater.

Derudover vil endnu en positiv følgevirkning være forbedret livskvalitet for millioner af mennesker.

Kilde: www.hear-it.org