Høreproblemer uden målbar hørenedsættelse

Share

Hej Lotte.
Jeg vil spørge, om der er nogen der kender til noget litteratur omkring emnet 'høreproblemer uden målbar hørenedsættelse'. Siden jeg var barn har jeg fået målt min hørelse utallige gange, fordi jeg/mine omgivelser ikke syntes jeg hørte så godt. Standartreplik: Hva´. Der var dog aldrig nogen målbar hørenedsættelse, så efterhånden kom jeg til den konklusion at jeg havde et koncentrationsproblem og ikke et høreproblem. Da jeg for et par år siden pludseligt fik tinnitus, fik jeg konstateret et lille høretab på det ene øre. Det var i den forbindelse at jeg i høre-pæd´ens venteværelse så en artikel i et blad om nedsat taleopfattelse forud for et senere høretab, det var vist noget med nogle soldater. Desværre blev det min tur inden jeg nåede at læse artiklen. Jeg kan ikke huske hvad bladet hed, da jeg blev lidt overvældet af alt det nye jeg skulle forholde mig til hos pædagogen, men nu synes jeg jo at det kunne være spændende at vide om der er en forklaring på, hvorfor jeg føler at jeg altid har hørt dårligt.

Med venlig hilsen Annegrethe Amtorp.

Kære Annegrethe

Nu skriver du ikke, hvor gammel du er, men det kunne umiddelbart lyde, som om du som barn har haft det problem, der hedder APD.
I Landsforeningen for Bedre Hørelse (LBH)'s blad var der i marts-nummeret i år flere artikler om problemet, der kort fortalt beskrives således: "Når et barns ører hører fint nok - også ifølge hørekurver - men hjernen ikke kan forstå, hvad der bliver sagt, kan det skyldes, at talesprogets lyde bliver mudret sammen med de andre baggrundslyde, der ellers er i miljøet. Konsekvensen er, at barnet har meget svært ved at holde fokus på talelydene - og er altså dermed auditiv (høremæssigt) opmærksomhedsforstyrret. Det kaldes for APD (Auditory Processing Disorder)."

Hvis du ikke allerede er medlem af LBH og dermed automatisk får Hørelsen, kan du ringe til dem og bede om et eksemplar af dette nummer af bladet.
Du skrive ikke, hvor du sidst har været til høreundersøgelse, dvs. om det har været hos en ørelæge eller på en audiologisk afdeling. Disse afdelinger er, om man så må sige, den offentlige høreomsorgs 'specialister' og bør være dem, der kan fortælle dig mere om, hvad der kan være/have været af årsager. Jeg vil derfor anbefale dig at få en tid på den nærmeste Audiologiske Afdeling og få snakket din høresituation ordentligt igennem.
Skulle der være andre læsere, der kender til høreproblemer uden målbar hørenedsættelse, er i meget velkommen til at give jeres besyv med.


Mange hilsner
Lotte