december 29, 2011

Høreproblemer stadig mere udbredte

Share

Høreproblemer stadig mere udbredte

Nedsat hørelse er et stadigt stigende problem. Tal fra Storbritannien viser at den procentvise del af befolkningen med høreproblemer er steget fra 13 til 16 procent fra 1979 til 2002.

Tallene stammer fra den britiske statistik, der i modsætning til Danmarks Statistik holder regnskab med, hvor stor en del af befolkningen, der hører dårligt. Der findes ingen præcise tal fra Danmark, men de britiske tal tegner et billede, der kendes fra andre steder i verden.

Statistikken viser, at høretab er mere udbredt blandt mænd end blandt kvinder, uanset alder. 19% af alle mænd over 16 år havde høreproblemer i 2002, mens det kun var 13% af kvinderne.

Stigningen varierer i de forskellige aldersgrupper. For eksempel er stigningen blandt mænd i alderen 16 - 44 år på én procent, mens hyppigheden af høretab hos mænd over 75 år er steget fra 42 til 53%.

Den samme dramatiske stigning findes ikke blandt kvinderne. Her var tallene i 2002 de samme som i 1979; 5% blandt de unge kvinder og 40% blandt de ældre.

På trods af stigningen i antallet af personer med høreproblemer, viser adskillige undersøgelser, at størstedelen hverken får ordentlig råd og vejledning eller begynder at bruge høreapparater.

Kilde: www.hear-it.org