december 23, 2011

Høreproblemer påvirker karaktergennemsnittet

Share

Skoleelever med høreproblemer har lavere karaktergennemsnit end elever med normal hørelse.

En undersøgelse fra Hessen i Tyskland viser, at hver tiende skoleelev lider afhøreskader, og at høreproblemerne påvirker elevernes karakterniveau.

Screeningsprogrammet ”Schnecke – Bildung braucht Gesundheit” (uddannelse kræver sundhed) blev gennemført blandt eleverne i de små klasser på ti skoler i Hessen. Programmets formål var at skabe opmærksomhed omkring sundhed i skolen.

I alt blev 3.126 børn undersøgt. Resultaterne viste, at en ud af ti havde nedsat hørelse, to ud af tre oplevede balanceproblemer, og otte procent havde dårligt syn.

Eleverne med høre- eller synsproblemer viste sig at have lavere karaktergennemsnit målt på en sekstrinsskala. Denne gruppe elever lå mellem 0,2 og 0,3 point under karaktergennemsnittet for elever med normalt syn og hørelse i fagene matematik, tysk og fysik.

”Screeninger af elever er nødvendige for at sikre, at eleverne får støtte i tide,” udtaler undersøgelsens leder, professor Eckard Hoffmann fra Universitetet i Aalen.

Ved hjælp af nyhøreapparatsteknologi, er det muligt at mindske problemer som følge af nedsat hørelse. Elever med høreproblemer kan dermed modtage undervisning på lige fod med deres normalt hørende klassekammerater.

Kilde: www.hear-it.org