december 27, 2011

Høreproblemer når nye højder i Sverige

Share

Høreproblemer når nye højder i Sverige

En ny rapport fra Sverige viser, at der aldrig har været så mange svenskere med høreproblemer som der er nu. Flere end en million lider af dårlig hørelse.

Det er den svenske brugerforening HRF, der netop har offentliggjort sin årsrapport. Det fremgår af den, at andelen af svenskere i alderen 16 – 85 år med høreproblemer nu er helt oppe på 13,8 procent. Dermed fortsætter den voldsomme stigning, der er sket i antallet af personer med høreproblemer siden starten af 1990’erne, hvor kun lidt mere end 10 procent havde dårlig hørelse.

Stigningen på godt tre procentpoint svarer til, at ca 250.000 svenskere har fået nedsat hørelse i løbet af de seneste 10 år.

Tallene baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse fra det svenske Statistiska Centralbyrån og medregner alle dem, der har svaret nej til spørgsmålet: ’Kan du uden problemer høre, hvad der bliver sagt i en samtale mellem flere personer, med eller uden høreapparat?’

Der er ikke nogen endegyldig forklaring på, hvorfor antallet af høreproblemer er steget så kraftigt. Men foreningen skriver i rapporten, at eftersom stigningen især er sket blandt personer i den erhvervsaktive alder (16 – 64 år) er der grund til at tro, at en del kan skyldesstøjskader
på arbejdet – eller at kommunikationen på arbejdspladserne bliver mere og mere vigtig, hvilket får selv mindre høretab til at give store problemer.

Kilde: HRFs årsrapport 2006

  • Du kan hente hele rapportenher