december 23, 2011

Høreproblemer i USA nærmer sig epidemisk omfang

Share

En ud af tre voksne amerikanere lider nu af hørenedsættelse af forskellig grad. Stigende gennemsnitsalder og brugen af mp3-afspillere kan ifølge forskere føre til en regulær epidemi.

Et hold forskere fra The Johns Hopkins University Hospital i Baltimore estimerer i en rapport, at 55 millioner amerikanere er ramt afhøretab på ét eller begge ører. Hårdest ramt er mændene og de lavtuddannede. En ud af seks, svarende til 29 millioner voksne, har problemer med at skelne tale.

”Udbredelsen afhøreproblemer i USA forventes at stige markant på baggrund af en aldrende befolkning og øget brug af mp3-afspillere. Der er bestemt grund til at frygte, at vi er på vej mod en epidemi,” siger Dr. Yuri Agrawal fra hospitalet i Baltimore.

Det sker ifølge forskerne ofte, at folk ignorerer eller nægter at vedkende sig høreproblemet. Dette forringer den enkeltes kommunikationsevne, hvilket igen kan føre til problemer såsom arbejdsløshed, depression, dårligere adgang til sundhedsydelser og i den sidste ende øget risiko for sygdom og død.

Rapporten viser, at høreproblemer især er udbredt blandt amerikanere fra 70 år og opefter. Men dårlig hørelse påvirker også 8,5 procent af folk i 20’erne og 17 procent af personer i 30’erne. Eksponering forstøj på arbejdspladsen, støj fra skydevåben og høj musik er alle risikofaktorer.

Ved at gennemgå helbredsoplysninger indsamlet fra 5.700 amerikanere mellem 20 og 69 år i årene 1999 til 2004 har Dr. Agrawal og resten af holdet fundet frem til, at dobbelt så mange mænd som kvinder lider af nedsat hørelse i talefrekvensen på ét eller begge ører. Endvidere viser rapporten, at høreproblemer er dobbelt så udbredt blandt amerikanere af kaukasisk afstemning som blandt amerikanere af afrikansk afstamning.

Andre faktorer, som giver forhøjet risiko for høreproblemer, er ifølge forskerne lav eller ingen uddannelse, rygning, højt blodtryk og sukkersyge.

”Screening for høreproblemer blandt ’unge voksne’ burde indføres – især i de udsatte grupper,” konkluderer Dr. Agrawal.

Kilde: Archives of Internal Medicine / www.reuters.com 28/07/2008