december 29, 2011

Høreproblemer går ud over livskvalitet

Share

Høreproblemer går ud over livskvalitet

Nedsat hørelse er ikke kun et fysisk problem. En norsk undersøgelse viser, at aldersbetinget hørenedsættelse ofte også går ud over psyken.

Forskere ved Universitetet i Tromsø og Universitetssygehuset i Nord-Norge har set nærmere på, hvilke fysiologiske og psykologiske forandringer, der gør sig gældende ved aldersrelaterede høretab.

Nervebanerne og hørecentret i hjernen bliver svækket, og forskerne når i deres undersøgelse frem til, at mange ældre med høretab oplever store frustrationer og forringet livskvalitet over ikke at kunne høre, hvad venner og familie siger.

Kilde: Berlingske Tidende, 14/11 2004