Høreproblemer

Share

Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor den mindste ændring i en af de enkelte dele medfører en forringelse af hørelsen. Et høreproblem kan således have mange forskellige årsager og udarte sig på mange måder.

Det mest udbredte høreproblem er det såkaldte aldersbetingede høretab.

Men kan også skyldes:

otosklerose

Ménières sygdom

støjskade

SCDS (Superior Canal Dehiscense Syndrom)

en fødselsskade

mellemørebetændelse

ørevoks, forskellige former for medicin og meget andet.

Tinnitus (støj, hyletoner eller brummen i øret) er i dag et udbredt fænomen. Hyletoner i øret behøver ikke betyde nedsat hørelse, men omvendt er tinnitus ofte tegn på, at nogle af det indre øres sanseceller er beskadiget og dermed tegn på en hørenedsættelse i specifikke frekvensområder.

Uanset om der er tale om tinnitus, høretab eller f.eks. lydoverfølsomhed vil resultatet være, at der opstår problemer med at høre - enten generelt eller i specifikke situationer (f.eks. med meget baggrundsstøj).

Problemer med at høre kræver ofte ekstra energi og kan således resultere i træthed, stress og/eller søvnbesvær. Da hørelsen er af stor betydning for kommunikation og samvær med andre mennesker, er det derfor vigtigt at tage et høreproblem alvorligt og gøre noget ved det.