Hørenedsættelse på grund af medicin

Share

Hørenedsættelse på grund af medicin

Medicin er gifte, som ikke sjældent har bivirkninger. Dette gælder især medicin mod alvorlige sygdomme.
Før i tiden behandlede man bl.a. tuberkulose med aminoglycosider som streptomycin og dihydrostreptomycin. Disse lægemidler var meget giftige og er nu gledet ud af behandlingen og erstattet af andre med færre kendte bivirkninger.

Der kommer stadig ny medicin til, som før godkendelse af sundhedsmyndighederne gennemgår forsøg, især på dyr.
Dette sikkerhedsnet er dog ikke altid fintmasket nok, og enhver læge har derfor pligt til at indberette de bivirkninger, patienterne måtte opleve. Det kræver selvfølgelig at patienterne er opmærksomme og fortæller deres læge om bivirkningerne.

Hvis f.eks. en allerede eksisterende hørenedsættelse bliver forværret mens man tager medicin, forsøger lægerne at kortlægge de mulige årsager. Det bliver anført i medicinfortegnelsen, så man i fremtiden kan forsøge at gå udenom lægemidler, der kan skade hørelsen.