december 27, 2011

Hørelsen mere kompleks end først antaget

Share

Forskere afdækker nye sider af hørelsen. Resultatet kan betyde endnu bedre høreapparater i fremtiden.

Det har længe været den gængse opfattelse, at den menneskelige hørelse er indrettet til at retningsbestemme lyd på samme måde som ugler - på en meget nøjagtigt tilpasset måde. Det passer dog kun til en vis grad.
En gruppe forskere ved University College i London har fundet ud af, at det kun gælder for højfrekvente lyde. Ved lyde med laverefrekvens, minder vores måde at retningsbestemme på mere om dårligere hørende mindre pattedyrs.

Det kunne umiddelbart lyde meget teoretisk, men forskerne håber, at den nyopdagede nuanceforskel kan være med til at udvikle høreapparater, der kan efterligne den menneskelige hørelse endnu bedre.

"At vi ved, hvordan hjernen skaber en rumopfattelse ved hjælp af lyden, er det første skridt til at kunne genskabe rumlig hørelse hos døve," siger doktor David McAlpine fra University College til den engelske tv-station BBC.

Både mennesker og dyr bruger den lille tidsforskel fra lyden når først det ene, så det andet øre, til at retningsbestemme hvor lyden kommer fra.

Forskellige hjerneceller (neuroner) reagerer på den lille forsinkelse og gør, at vi kan retningsbestemme lyden. Neuronerne reagerer forskelligt hos fugle og pattedyr, men den menneskelige hørelse kombinerer de forskellige neurologiske reaktioner og gør på den måde brug af begge måder til at retningsbestemme lyd.

Ifølge forskerne, der undersøgte hvordan mennesker forholder sig til lyde i et typisk bymiljø, er den menneskelige hjerne i stand til, hele tiden at finde den optimale måde at lytte på og at tilpasse sig de skiftende lyde i omgivelserne.

"For både mennesker og dyr kan det at retningsbestemme lyd og lydkilde betyde forskellen mellem liv og død - hvad enten det drejer sig om at undslippe et rovdyr eller at krydse en befærdet vej," siger doktor McAlpine.

Kilde: www.hear-it.org