december 27, 2011

Hørelsen daler ved 60

Share

Hørelsen daler ved 60

Hørelsen bliver ringere med alderen. Italiensk undersøgelse peger på, at den ofte tager et dyk, når man runder 60 år.

Undersøgelsen involverede knap 14.000 personer over 60. Deres hørelse blev undersøgt ved seks forskellige frekvenser. Høretabene var mest udtalte ved de høje frekvenser – men jo ældre deltagerne var, jo sværere havde de ved at høre de frekvenser, der ligger i taleområdet (500 – 3000 Hz.

Ved lavfrekvente lyde mellem 250 og 1000 Hz er høretabene hos mænd og kvinder næsten ens. I gennemsnit havde de 60 – 64-årige et høretab på mellem 22 og 25 dB, mens de, der var 65 eller ældre i gennemsnit havde mistet 38 – 48 dB.

Ved højere frekvenser (2000 – 8000 Hz) tegner der sig et andet mønster. Allerede ved 60-årsalderen hører mænd væsentligt dårligere end kvinder. Ved 4000 Hz har mænd et høretab, der i gennemsnit er 20 dB større end hos kvinderne i samme aldersgruppe. Forskellen udligner sig dog efterhånden som årene går.

Undersøgelsen viste også, at graden af høretab varierede mest blandt den yngre del af undersøgelsens deltagere, fordi livsstil og den måde, man har behandlet sin hørelse på, har størst indflydelse på hørelsen indtil man runder 75 år.
I aldersgruppen 80 år og ældre ligner høretabene mere hinanden, fordi langt de fleste rammes af enaldersbetinget hørenedsættelse.

Kilde: www.hear-it.org