december 22, 2011

Hørelse og sprog ældre end formodet

Share

Hørelse og sprog ældre end formodet

Rekonstruktioner af urtidsmenneskers øregange rykker måske talesprog og hørelse 500.000 år længere tilbage i tiden.

Det er en almindelig opfattelse blandt mange forskere, at mennesket begyndte at kommunikere ved hjælp af et talesprog for omkring 50.000 år siden, fordi det menneskeligeøre på det tidspunkt var udviklet nok til at kunne opfatte nuancerne i de lyde, vi kunne frembringe.

Men nu viser rekontruktioner af øregangene hos Neanderthalerne, der levede for mere end 530.000 år siden, at urtidsmenneskerne kan have haft enhørelse, der ikke er meget forskellig fra den, vi har i dag.

Rekonstruktionerne er blevet foretaget på basis af kranier, der er fundet i Sima de los Huesos i Spanien og arbejdet har inkluderet forskere fra en række forskellige universiteter og fakulteter.

Øregangens længde er afgørende for, hvilkefrekvenser af lydbølger, der bliver forstærket – og Neanderthalernes øregange afslører, at deres hørelse, i hvert fald i teorien, overlapper med nutidsmennesket med særlig god hørelse i frekvensområdet mellem to og fire kilohertz, som er taleområdet.

Til sammenligning er hørelsen hos menneskets nærmeste slægtning, chimpansen, ikke særligt god i området omkring fire kilohertz.

En af forskerne, paleontologen Rolf Quam, understreger, at resultaterne ikke beviser, at Neanderthalerne talte sammen, blot at menneskets øre udviklede sig, og at det gjorde det muligt for dem at kommunikere med talesprog.

Kilde: www.sciencenews.org 07/07/2008