december 23, 2011

Hørehjælp i frivillige hænder

Share

Hørehjælp i frivillige hænder

I år er det 15 år siden, House of Hearing for første gang slog dørene op for deres gratis rådgivningsaftner. Et tilbud til alle med forskellige typer høreproblemer om anonym rådgivning og samtale. Bortset fra en enkelt koordinator, foregår det hele på frivillig basis.

Af Jakob Brodersen

De får meget ud af det. Det er der ingen tvivl om.
Jørgen Christensen og Karin Eklund udfører begge frivilligt arbejde for House of Hearing.
”Jeg er vel nærmest arme og ben,” smiler Jørgen, der har været tilknyttet House of Hearing i ni år og selv harMénières sygdom. ”Jeg er praktisk gris, kaffebrygger og ham der viser folk hen til de rigtige grupper, når der er rådgivningsaften.”

Når der er åbent hus i House of Hearing, kan alle, der har behov for det, dukke op og få en snak med andre i samme situation. Før i tiden foregik det i et café-miljø, hvor man cirkulerede mellem hinanden – men nu møder der hver gang så mange op, at deltagerne bliver inddelt i grupper alt efter om deres primære problemer skyldestinnitus,svimmelhed,høreproblemer ellerlydoverfølsomhed.

Deler egne erfaringer

Samtalerne i grupperne bliver styret af medlemmer af House of Hearings korps af frivillige, der selv har masser af viden og erfaring at byde ind med.
Karin Eklund har været frivillig i fire år. Hun lider selv af tinnitus og høreproblemer og er en del af det team, der tager sig af rådgivningen omkring tinnitus.
”Jeg har meget stor glæde af at være med,” fortæller hun. ”Jeg har selv haft et stort arbejde med at acceptere mithøretab og at lære at leve med den nye lyd, der var i minehøreapparater, så jeg synes at jeg har meget at give til dem, der kommer.”

Dream team

Psykolog Anne-Mette Mohr kalder de ca. 20 frivillige i House of Hearing for et dream team. Og det er da heller ikke hvem som helst, der kan spadsere ind fra gaden og blive en del af holdet.
For at blive frivillig hjælper, skal man først godkendes, ud i grupperne med en af de rutinerede, superviseres og evalueres af de øvrige, inden man kan blive optaget i korpset.
Desuden skal man skrive under på en tavshedserklæring, for alt hvad der bliver sagt når der er åbne rådgivningsaftner, forbliver anonymt.
”Anonymiteten er afgørende,” siger afspændingspædagog Eva Brix, der også har sin faste gang i House of Hearing. ”Folk har det svært. Det er grænseoverskridende at komme her og tale om problemerne. Så de skal kunne lukke sig op uden at andre behøver at vide, hvem de er.
Derudover får de frivillige løbende kurser i bl.a. teambuilding og efteruddannelse, så de hele tiden er ajour med ny viden og teknik på høreområdet.

Mange kompetencer

Rådgivningen på House of Hearing er dog ikke udelukkende lagt i hænderne på veluddannede frivillige. Ved hvert arrangement er der mulighed for at få en individuel samtale med en psykolog, en hørepædagog, en socialrådgiver og en afspændingspædagog – ligesom der som regel er foredrag om støj og støjskader ved en akustiker.
”Det vi ikke ved, gør vi os ikke kloge på,” siger Karen Eklund. ”Men vi finder nogen, der har den viden. Og vi viser folk veje, som de måske ikke kendte.”

Flere unge brugere

Med 15 års erfaring, kan Anne-Mette Mohr og Eva Brix se en række tendenser i det klientel, der benytter sig af muligheden for at komme til rådgviningsaftnerne.
”Der kommer flere og flere unge. Og der kommer virkelig mange, der har problemer med lydoverfølsomhed,” fortæller de. ”Og de, der kommer, er meget plagede af det.”
”For 15 år siden da vi startede, havde vi verdens bedste høreforsorg i Danmark. Det har vi altså ikke mere. Særligt det hørepædagogiske tilbud er blevet nedjusteret,” siger Anne-Mette Mohr. ”Høreinstitutterne skal søge om penge til at lave undervisning, og når man sender høreapparater til folk med posten, er der mange, der slet ikke lærer at bruge dem. Det ser vi helt tydeligt herinde. Derfor tror jeg bestemt også at der fremover vil være brug for sådan nogen som os.”

15 års jubilæumsreception påHouse of Hearing 26. november 15.30 – 18.00 i Tårnstudiet, Vesterbrogade 40, 5. sal, 1620 København V.