Hørehæmmede i Arbejde

Share

Forløbet Hørehæmmede i Arbejde (HHIA) er et kursus, der henvender sig til personer, som på grund af høretab har været uden for arbejdsmarkedet i kortere eller længere tid og som gerne vil tilbage.

Kurset er bygget op af moduler, der sætter fokus på både personlig og faglig opkvalificering. Kursisterne får afdækket deres ressourcer og udarbejdet individuelle handleplaner; de får kurser i bl.a. jobsøgningsteknik, høretaktik og jobsamtale. Forløbet afsluttes enten med praktikforløb på en arbejdsplads med ansættelse for øje eller med studiestart på en uddannelse.

Læs mere på HHIAs hjemmeside og download en folderher.