januar 23, 2012

Høreforeningen fylder 100 år

Share

Høreforeningen fylder 100 år

Høreforeningen – brugerforeningen for mennesker med lyd- og høreproblemer – fylder 100 år i år. Det fejrer foreningen på behørig vis.

 

Høreforeningen blev grundlagt i 1912 under navnet Tunghøres Vel og er den ældste forening for mennesker med høreproblemer i Norden.

Gennem 100 år har organisationen kæmpet for at forbedre vilkårene for danskere mednedsat hørelse, tinnitus, ménière og andre øreproblemer, og Høreforeningen har spillet en vigtig rolle i udviklingen af den danske høreforsorg. En af foreningens mærkesager er den fortsatte sikring af en velfungerende høreapparatbehandling.

100-års jubilæet bliver fejret med en lang række arrangementer over hele landet; koncerter, høremesser, jubilæumsreception på Københavns rådhus og en jubilæumsplakat udført af billedkunstneren Per Arnoldi, der selv er høreapparatbruger.

I dag er der godt 10.000 medlemmer af Høreforeningen, men den arbejder på vegne af de ca. 800.000 danskere, der skønnes at være ramt af høreproblemer i forskellig grad.