december 27, 2011

Høreapparater til 40-årige

Share

Høreapparater til 40-årige

Halvdelen af Barcelonas unge har høreproblemer på grund af støjskader fra diskoteker, mobile musikafspillere og trafikstøj. Mange vil have brug for høreapparater allerede når de fylder 40.

En undersøgelse blandt 60 studerende i alderen 14 – 27 år viste, at hver anden af de unge havde en form for hørenedsættelse.
Undersøgelsen blev baseret på hørescreening og samtaler med deltagerne, og den afslørede, at hver tredje led af et permanent, mindre høretab
mens 17 procent havde alvorlige høreproblemer.
Ifølge Robert Bartí, der er studieleder ved center for akustisk udvikling ved La Salle skolen, vil de 17 procent med alvorlige høretab formentlig få brug for høreapparater når de fylder 40.

Når man ser på de studerendes vaner, kommer der nogle interessante fingerpeg om, hvorfor høreskaderne optræder så hyppigt. Blandt de, der allerede nu led af alvorlige hørenedsættelser, gik 35 procent af dem på diskotek en gang om ugen og næsten hver anden mindst en gang om måneden. Derudover hørte hver fjerde enten discman eller mp3-afspiller med alt for høj lyd.

Blandt de unge, der havde mindre alvorlige hørenedsættelser, var det sværere, umiddelbart at se et årsagsmønster. En af forklaringerne til høretabene kan være trafikstøj. I Barcelona er støjniveauer på mellem 75 og 90 dB ikke usædvanligt.

De spanske forskere konkluderer ud fra undersøgelsen, at støj fra diskoteker, mobile lydanlæg og trafik er nogle af de væsentligste årsager til, at personer under 55 kan få brug for høreapparater.

Kilde: www.hear-it.org