december 22, 2011

Høreapparater med ekstra båndbredde

Share

Høreapparater med ekstra båndbredde

Høreapparater kan efterhånden forstærke i bredere frekvensområder. Det er en stor hjælp for især børn med høreproblemer, som lærer at tale hurtigere.

Høreapparater med udvidet båndbredde bliver stadigt mere udbredte, og der er store forventninger til, at det vil betyde væsentlige forbedringer i forhold til oplevelsen af både tale, musik og rumopfattelse.

Det betyder, at man som høreapparatbruger blandt andet vil opleve bedre lydkvalitet og bedre talegenkendelse.

Indtil for nylig høre høreapparater normalt været begrænset til en frekvens på op til 5-6000 Hertz, men den teknologiske udvikling har nu gjort det muligt for digitale høreapparater at forstærke helt op til 10.000 Hz.

Undersøgelser har vist, at børn, der bruger høreapparater med et bredere frekvensområde, udvikler sproget hurtigere – både med hensyn til ordforståelse og udtale.
Omvendt påvirker et begrænset frekvensområde både tale og forståelse negativt.

Kilde: www.hear-it.org