december 27, 2011

Høreapparat hjælper autister

Share

Autistiske børn kan fungere væsentligt bedre, hvis de får ethøreapparat. Det viser et forsøg fra Aalborgskolen, hvor man både arbejder med døve børn og autister.

Lærere og pædagoger på skolen opdagede, at der var en række fælles træk ved de døve og de autistiske børn. Blandt andet at autisterne næsten udelukkende kigger på munden, når de er i en samtalesituation. Det kan skyldes, at autister har svært ved at kunne kapere de signaler, man sender med kropssprog og mimik.

"Vi tror, at det autistiske barn mundaflæser og dermed understøtter det lydmæssige input. Så den manglende kontakt skyldes måske en forstyrrelse i de høremæssige dele af hjernen," siger Aalborgskolens viceskoleinspektør, Lars Jacobsen.

Derfor lavede skolen et forsøg, hvor de autistiske børn blev udstyret med høreapparater - med opsigtsvækkende resultater til følge.
"De autistiske børn er pludselig med i det sociale samspil, som de ikke har været med i før. Og det er fundamentet for at de kan udvikle sig," siger Lars Jacobsen.

Høreapparatet kommer til at fungere som en sanseforstærker, der groft sagt tvinger de autistiske børn til at bruge hørelsen. Nærmest som var det en muskel, der ikke er blevet brugt længe og som skal trænes op. Teorien bliver understøttet af, at børnenes forbedrede tale- og koncentrationsevne, som bliver fremprovokeret af høreapparaterne, bliver bevaret i perioder, hvor børnene ikke bruger høreapparat.

Aalborgskolen vil nu forsøge at få hjerneforskere inddraget i forsøget, der forventes færdigt omkring sommerferien.

Kilde: www.berlingske.dk 11/03/2005