december 27, 2011

Høreaparater kræver tilvænning

Share

Jo længere tid man bruger sine høreapparater, jo bedre kommer man til at synes om dem. Men det kræver tid og tålmodighed at vænne sig til apparaterne. Det kan tage op mod et år at få det fulde udbytte af dem.

En mindre amerikansk undersøgelse med 92 deltagerepå gennemsnitligt 69 år har undersøgt høreapparatbrugeres forventninger til apparaterne i forhold til hvad de oplevede, da de toghøreapparaterne i brug.

Det viste sig, at de, der ikke tidligere havde brugt høreapparater, havde ekstremt høje forventninger til deres nye hjælpemidler. De følte sig dog ofte skuffede efter at have brugt apparaterne det første år, fordi tilvænningsprocessen er meget lang.

Det er nødvendigt med gentagne justeringer og finindstillinger af høreapparaterne for at finde det rigtige niveau. Samtidig lyder mange lyde anderledes end de plejer i den første tid som høreapparatbruger; men når man vænner sig til at bruge høreapparater og får dem tilpasset rigtigt, bliver man som regel også tilfreds med resultatet.

Jo flere timer man bruger høreapparat hver dag, jo gladere bliver man for resultatet i sidste ende. Samtidig viste undersøgelsen også en sammenhæng mellem graden afhøretab og tilfredshed. Personer med store høretab fik mere glæde af høreapparaterne end personer med mindre høretab.

Kilde: www.hear-it.org