december 07, 2011

Høre-dukker skal gøre høreapparaterne bedre

Share

Ny forskning vil revolutionere høreteknologi med skræddersyede apparater.

Engelske forskere er i færd med at udvikle virtuelle høre-dukker, som skal ændre hele den måde,høreproblemer bliver diagnosticeret og behandlet på i dag.

Målet er at kunne bruge dukkerne til at udviklehøreapparater, der kan kalibreres så nøjagtigt, at de passer helt perfekt til den høresituation, brugeren er i. Samtidig skal de kunne løse et af de mest almindelige problemer for mennesker med nedsat hørelse: lydene skal kunne adskilles og skelneevnen hjælpes, så man er i stand til at følge med i en samtale på trods af baggrundsstøj.

Hvor meget skelneevnen bliver påvirket af ethøretab er meget forskelligt – derfor er der behov for at kunne lave helt skræddersyede modeller, der passer til den enkeltehørelse.

”I dag kan høreapparater ikke hjælpe med at skille lydene ad – de forstærker dem blot,” siger professor Ray Meddis fra University of Essex. ”Derfor skaber de ofte blot en masse larm for dem, der har dem på. Især i sociale situationer som for eksempel fester, hvor brugerne stadig ikke kan følge med i hvad der bliver talt om.”

Med virtuelle høredukker kan forskerne ved hjælp af matematiske algoritmer modellere dukkerne, så de nøjagtigt simulerer den enkelte brugers hørelse.

”På samme måde som man bruger en mannequin til at få et sæt tøj til at passe, kan vores virtuelle modeller bruges til at afklare de høremæssige behov helt fra starten, så der ikke er behov for at lave opfølgende tilpasninger,” siger professor Meddis.

For at udvikle de virtuelle dukker, har det været nødvendigt også at udvikle nyehøretest, der tager udgangspunkt i hverdagsagtige lyttesituationer med baggrundsstøj, for at afgøre hvornår vigtige lyde forsvinder.

Arbejdet har resulteret i, at forskerne nu er ved at udvikle en ny type høreapparat, der simulerer den møde, det menneskelige øre fungerer på i højere grad end konventionelle apparater gør i dag. Målet er, at apparaterne kun skal genskabe de dele af hørelsen, der er problemer med, så naturligt som muligt.

Kilde: www.eurekaalert.org, 13/06/2011