december 27, 2011

Højere fravær blandt ansatte med høretab

Share

Hvis man har et høretab, skal man bruge meget mere energi end normalthørende for at kommunikere og få information. Det er udmattende og formentlig en af de væsentligste forklaringer på, hvorfor antallet af sygedage er højere hos personer med nedsat hørelse. Men problemet kan afhjælpes med et par forholdsregler og almindelig sund fornuft.

Ud over trætheden, kan høreproblemer påvirke et menneskes mentale tilstand ganske voldsomt. En hollandsk arbejdsmarkedsundersøgelse fandt, at ansatte med høreproblemer fem gange så ofte som deres kolleger må melde sig syge på grund af stress.

Undersøgelsen omfattede svar fra 150 personer med høretab og 60 normalthørende, men tegnede på trods af sit beskedne omfang et ganske tydeligt billede.

Flere end 75 procent af de adspurgte deltagere med høreproblemer havde haft sygedage indenfor det seneste år mod kun 55 procent af deres normalthørende kolleger.
Samtidig angav hver fjerde med høretab, at sygemeldingen skyldtes stress og udbrændthed. Det var til sammenligning kun tilfældet hos syv procent af deres kolleger. Hverken alder eller køn spillede nogen rolle for antallet af sygedage.

Al erfaring viser, at ansatte med høreproblemer kan præstere lige så godt og pålideligt på arbejdsmarkedet som alle andre, hvis man blot tager nogle forholdsregler. Overordnet set, skal den person, der har høreproblemer, erkende, at han eller hun har et høretab, de rettetekniske hjælpemidler skal være til rådighed, og der skal være åbenhed og accept af høretabet i dialogen mellem ansatte med høreproblemer, kolleger og ledelse.

Kilde: www.hear-it.org