december 07, 2011

Højere afgifter på støjende lastbiler

Share

Højere afgifter på støjende lastbiler

EU vedtager ny lov, der giver ret til at opkræve afgifter fra forurenende og støjende lastbiler.

EU-parlamentet vedtog sidste uge en ny lov, der giver medlemslandene lov til at opkræve ekstra afgifter fra forurenende lastbiler.

Det har været på tale at kræve, at alle lastbiler skulle have en chip indbygget, som blev scannet ved forskellige checkpoints på vejene. Der bliver dog tale om en frivillig ordning, der skal skabe incitament til at transportfirmaerne investerer i mere miljørigtige biler.

Lovforslaget er resultatet af mange års forhandlinger medlemslandene imellem. Det blev vedtaget med stort flertal i parlamentet, og skal nu godkendes af de nationale regeringer, før det kan træde i kraft.

Loven sikrer, at de penge, der kommer ind fra de nye afgifter, bliver øremærkede til at forbedre vejnettet og bekæmpe forureningen.

Loven vil komme til at gælde for køretøjer, der vejer over 3,5 ton.

Merudgiften pr. km. vil komme til at ligge på mellem tre og fire cent (knap 25 øre) – afhængigt af trafikpresset på de pågældende strækninger.

Flere miljøorganisationer har udtrykt bekymring for, om de nye afgifter er høje nok.

EUs transportkommissær Siim Kallas kalder den nye lov for en transport-revolution, som er en del af en større bevægelse, der skal flytte mellemlange transporter fra vejene over på skinnenettet.

Kilde: independent.co.uk, 11/06/2011