december 07, 2011

Høj musik i støj påvirker skelneevnen

Share

Høj musik i støj påvirker skelneevnen

Hvis du bruger din mp3-afspiller som høreværn, kan det gå ud over skelneevnen – selv om hørelsen ikke bliver målbart ringere.

Hvis man hører til dem, der skruer op for lyden, når man hører musik på sin mp3-afspiller eller mobiltelefon, bør man være opmærksom på resultaterne af en ny, tysk undersøgelse.

Forskere fra universitetet i Münster har påvist, at høj musik gennem hovedtelefoner gennem en længere periode med baggrundsstøj kan føre til neurofysiologiske ændringer, som gør det sværere at skelne lyd – selv omhørelsen ikke umiddelbart har taget skade.

Man kan med andre ord godt høre lyden, men man kan ikke forstå den.

Resultaterne af undersøgelsen vil formentlig komme til at påvirke de fremtidige anbefalinger for brugen af transportable musikafspillere.

Forskerne bag undersøgelsen målte hjerneaktiviteten hos to grupper unge. Den ene gruppe lyttede jævnligt til musik for fuld udblæsning, den anden gjorde ikke.

Forsøgspersonerne skulle lytte efter en bestemt frekvens, der var maskeret i baggrundsstøjen mens de så en film.

Resultatet viste, at de, der ofte lyttede til høj musik, havde markant sværere ved at udskille lyden fra baggrundsstøjen.

”Høj musik i lang tid belaster nerven og hørecenteret i hjernen og kan medføre nedsat skelneevne – selv om normale høretest viser at alt er normalt og personen ikke selv er klar over det, ” siger en af forskerne, dr. Hidehiko Okamoto.

”Det er langt bedre at bruge høreværn til at fjerne baggrundsstøj i stedet for blot at skrue op for lyden, hvis man lytter til musik i støjende omgivelser,” siger han.

Kilde: sify.com, 10/03/2011