juni 19, 2017

Høretelefoner skader unge ører

Share

En undersøgelse fra the New York City Health Department viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem brug af høretelefoner og problemer med hørelsen. Det går især ud over de unge, der i højere grad end ældre aldersgrupper, sender lyd direkte ind i øregangene flere timer om dagen.

Høretelefoner skader unge ører

16 procent af New Yorks indbyggere siger selv, at de har et høretab, og selv om det er mest udbredt i den ældre del af befolkningen, bliver et stigende antal unge også ramt af høretab og tinnitus.

Årsagen behøver man ikke at lede længe efter. I undersøgelsen fra New York delte man respondenterne op i to aldersgrupper og spurgte, hvor mange timer om dagen, de hver især brugte høretelefoner. I gruppen af respondenter fra 45 år og opefter svarede 1 procent ja til, at de brugte høretelefoner mere end fire timer om dagen. Blandt de 18-44 årige var tallet helt oppe på 5 procent.

Næsten en fjerdel af de 18-44-årige, der brugte høretelefoner flest timer om dagen, oplevede også konsekvenserne af deres adfærd. Hele 23 procent af respondenterne i denne gruppe rapporterede, at de havde problemer med hørelsen.

 

Kilde: hear-it