juli 05, 2017

Høretab påvirker også partneren

Share

Et ubehandlet høretab kan få stor betydning for livskvaliteten for både personen med høretab og dennes nærmeste pårørende.

Høretab påvirker også partneren

Et ubehandlet høretab kan medføre en række mentale og sociale problemer, som også sætter forholdet til andre mennesker under pres.

Aldersbetingede høretab kan, ifølge et fransk studie, påvirke partneren i negativ retning, idet livskvaliteten blandt par, hvor den ene har et aldersbetinget høretab, generelt er lavere end hos andre par.

Heldigvis behøver man ikke se passivt til, hvis et høretab truer med at ødelægge parforholdet. Undersøgelser fra både Europa, USA og Japan viser, at de rigtige høreapparater kan gøre en stor forskel. Knap 90 procent af dem, der bruger høreapparater siger, at det har øget deres livskvalitet. Det er særligt i forhold til kommunikation, sociale sammenhænge og relationer, at personer med høretab mærker en positiv effekt af høreapparaterne.

Kilde: hear-it.org