april 21, 2017

Høreapparater og CI kan mindske depression

Share

Ubehandlede høretab kan i svære tilfælde lede til depression. Den gode nyhed er, at man kan gøre noget ved det. Ny amerikansk forskning viser nemlig, at man kan få det bedre, hvis høretabet bliver behandlet med enten høreapparater eller Cochlear Implants(CI).

Høreapparater og CI kan mindske depression

Er der en forbindelse mellem sværhedsgraden af depression og behandlingen af høretab?

Det var det spørgsmål, forskere fra The Johns Hopkins University School of Medicine og Drexel University i USA, søgte et svar på. De valgte derfor at behandle et hidtil ubehandlet høretab hos 113 depressionsramte forsøgspersoner i alderen 50+. 63 af forsøgspersonerne fik høreapparater, mens 50 andre blev CI-opereret. 

For at kunne se om behandlingen af høretabet påvirkede depressionssymptomerne, benyttede forskerne sig af den internationalt anerkendte GDS-skala, der er bygget op som en række spørgsmål, hvor svarenes samlede score bruges til at vurdere sværhedsgraden af en eventuel depression. 

Forsøgspersonerne svarede på screeningsspørgsmålene både før behandlingen af høretabet og et halvt år efter, de havde fået enten høreapparater eller CI. Sammenligningen af de to målinger viste, at depressionens sværhedsgrad var faldet hos 28 procent af de deltagere, der havde fået høreapparat, mens det var tilfældet for 31 procent af de CI-opererede. 

 

Kilde: Hear-it