december 22, 2011

Hjernen kan trænes til at høre bedre

Share

Hjernen kan trænes til at høre bedre

Forsøg med dyr har vist, at den måde hjernen behandler lyd på kan trænes, så hørelsen bliver bedre.

Som vi fortalte på hoerelse.info i går, er det vanskeligere at behandle høreproblemer der er lokaliseret i hjernen end i selve øret.
Et høretab der skyldes den måde, hjernen behandler lyden på, kan nemlig ofte ikke afhjælpes af et høreapparat.

Nu har forskere fra Hong Kong og USA dog haft succes med at træne den del af hørelsen, der foregår i hjernen på unge rotter i et laboratorium. Ved at opbygge et system, hvor rotterne blev belønnet for at reagere på bestemte lyde, lærte de at skelne mellem forskellige signaler gennem baggrundsstøj.

Forskerne målte forandringerne i rotternes hjerner, og fandt, at den forbedrede hørelse varede i mindst to måneder efter at øvelserne blev indstillet. I visse tilfælde genvandt rotterne endda hørelsen efter at have fået støjskader.

Eksperimentet viste, at høreprocesserne i hjernen kan påvirkes. Det vil kunne føre til forbedrede metoder til at afhjælpe mennesker med skelneproblemer.

Forskerne nævner selv, at børn med APD (Auditory Processing Disorder) er en gruppe, der forhåbentlig på sigt vil kunne få gavn af den nye viden.

Kilde: www.hear-it.org