juli 10, 2013

Hjernebølger påvirker hørelsen

Share

Vores evne til at behandle lyde afhænger af vores hjerneaktivitet.

Vores kropsfunktioner ændrer sig sammen med miljø-rytmer, såsom lys og mørke, og dette igen styrer vores opfattelser og vores adfærd. På sammen måde ændrer vores evne til at høre sig.

Forskerne Molly Henry og Jonas Obleser fra Max Planck Instituttet i Tyskland har opdaget, at vores hørelse afhænger af det nøjagtige tidspunkt for vores hjernens rytmer.

Vores hjerner, lyd og adfærd er således forbundet og koblet sammen og vores hjerneaktivitet påvirker dermed den måde, vi lytter på.

Rytmiske koblinger

Forskningen viser, at rytmerne i miljøet, rytmer i hjernen samt vores adfærd alle er koblet sammen og påvirker hinanden.

Denne forskning bekræfter derfor, at verden er fuld af cykliske fænomener, der ændrer sig i løbet af dagen.

Den lyttende hjerne

De tyske forskere har også undersøgt ideen om "den lyttende hjerne", som involverer den måde, hvorpå mennesker behandler tale og musik. Hvis hjernen er koblet til melodiske ændringer, så kan det også være bedre forberedt til at forvente flygtige, men vigtige lyde i, hvad stemmen siger.

I undersøgelsen blev testpersoner udsat for et svært-at-opdage- tavst hul indlejret i en melodi. Henry og Obleser registrerede derefter signalerne fra testpersonerne hovedbund.

Først viste undersøgelsen, at hver testpersons hjerne blev "trukket med" af de langsomme cykliske ændringer i melodien. For det andet, at testpersonernes evne til at opdage hullerne skjult i melodiske ændringer ikke var konstant, men i stedet blev oscillerende , som det blev styret af hjernen.

Neurale svingninger

Den oscillerende hjerneaktivitet styrer og regulerer vores evne til at behandle indkommende information og kaldes neurale svingninger.

Alle akustiske svingninger som mennesker støder på ser ud til at forme vores hjerneaktivitet. Hjernen bruger de rytmiske udsving til at være bedst forberedt til forarbejdning af vigtige kommende informationer.

Forskerne håber, at kunne bruge hjernens kobling til sit akustiske miljø som en ny foranstaltning til at studere problemerne med personer, der med høretab eller mennesker, der stammer.

Kilde: www.hear-it.org