december 23, 2011

Hjælp til mennesker med høretab ved domstolene

Share

Alle har ret til at kunne følge med i, hvad der foregår i en retssag. I den amerikanske stat Ohio får dommerne til opgave at sikre sig, at også mennesker med høreproblemer kan følge med i de retslige procedurer.

Staten har udarbejdet et særligt kort med retningslinjer til dommerne. På kortet står der, hvordan de kan sikre at mennesker med høretab kan følge med ved hjælp af tekniske hjælpemidler, hvis der er behov for det – uanset om det drejer sig om anklagede, vidner eller andre, der er involveret i rettens arbejde; domsmænd, nævninge osv.

Vejledningen er udformet, så den følger de generelle retningslinjer for tilgængelighed i det amerikanske samfund – ADA (Americans with Disabilities Act). Ifølge dem, skal en dommer spørge en person med et høretab om, hvilke typer hjælpemidler, han eller hun rimeligvis har brug for.

Vejledningen indeholder også hvilke spørgsmål en dommer kan stille for at finde ud af den foretrukne kommunikationsform og for at afgøre om en tolk er kvalificeret.

Kilde: www.hear-it.org