februar 24, 2013

Hjælp til kinesiske børn med høretab

Share

Hjælp til kinesiske børn med høretab

Der er hårdt brug for høreapparater til kinesiske børn med høretab.

Et filantropisk amerikansk projekt skal over de næste 10 år udlevere høreapparater til flere end 100.000 kinesiske børn.

Projektet er et samarbejde mellem et amerikansk høreapparatfirma og en kinesisk velgørenhedsorganisation.

Indtil videre har projektet doneret over 12.000 apparater til godt 6.000 børn i Shaanxi og Sichuan provinserne. Apparaterne er doneret til børn i familier, der ellers ikke ville have haft råd til at behandle børnenes høreproblemer.

Hjælpen til de 100.000 børn er dog stadig kun en dråbe i havet.

Statistiske beregninger viser, at der er knap 30 millioner kinesere med høretab og flere end fire gange så mange med andre høreproblemer som fx tinnitus.

Kilde: Chinadaily.com, 20/08/2012