juni 26, 2012

HIV-børn har forhøjet risiko for høretab

Share

HIV-børn har forhøjet risiko for høretab

Børn, der er blevet udsat for HIV-virus mens de stadig lå i deres mors mave, har forhøjet risiko for at få høreproblemer som unge.

 

Ifølge en ny undersøgelse har børn, der er blevet udsat for HIV dobbelt så stor risiko for at have høreproblemer når de når 16-årsalderen end deres jævnaldrende.

I undersøgelsen deltog 231 børn i alderen syv - 16 år, der var blevet udsat for HIV under graviditeten. 145 af dem var blevet smittet og levede efterfølgende med sygdommen, mens 86 var blevet udsat for viraet uden at blive smittet.

Forskerne fandt høretab hos mellem ni og 15 procent af børnene, der levede med HIV og fem til otte procent af de, der ikke var blevet smittet.

Høretabene var mest udbredt hos de børn, der havde fået diagnosen AIDS.

Sammenlignet med de normale statistikker er sandsynligheden for høretab 200 - 300 procent større hos de HIV-smittede og 20 procent større hos de, der ikke var blevet inficeret.

Tidligere undersøgelser har vist, at HIV-børn oftere får øreinfektioner, som kan medføre høretab. I 60 procent af tilfældene skyldtes høretabene dog problemer med lydens vej fra hørenerverne til hjernen - fremfor problemer i mellemøret.

"Selv om øreinfektioner er mere udbredte blandt børn med HIV, tyder det ikke på at det skulle være årsagen til at deres hørelse er mere udsat," siger Peter Torre, der er PhD ved University of California i San Diego.

Høretab er ikke usædvanligt blandt voksne, der lever med HIV - især i form af sensorineurale høretab, der ofte forbindes med aldershørenedsættelse. Om høretab er mere udbredt blandt HIV-smittede end den øvrige befolkning er dog ikke dokumenteret.

Kilde: aidsmeds.com, 22/06/2012