december 23, 2011

Havdyr trues af menneskeskabt lyd

Share

Havdyr trues af menneskeskabt lyd

Hvaler, delfiner er i fare for at uddø som følge af menneskeskabt støjforurening. Larmen fra skibsmotorer ødelægger deres kommunikationsmuligheder. Det mener ny rapport.

De store havpattedyr er ved at uddø, fordi der er alt for megetstøj under vandet.
Ifølge en ny rapport fra den Internationale Fond For Dyrevelfærd (Ifaw), overdøver motorlarm kommunikationsforholdene for dyrene, som ikke kan finde føde uden at blive forstyrret.

I nogle områder af verdenshavene fordobles lydtrykket fra menneskeskabt støj hvert årti.

”Menneskeheden drukner simpelthen havdyrene. Der er ingen, der kender den direkte konsekvens for specifikke dyrearter, men hvis det internationale samfund ikke forebygger problemet, så finder vi først ud af den frygtelige ødelæggelse for sent,” siger direktøren for Ifaw, Robbi Marsland.

Der har længe været fokus på problemerne med støj i verdenshavene, men på grund af skibsfartens betydning for den globale samhandel og verdensøkonomien, er det svært at gennemføre restriktive lovindgreb.

Kilde: www.eb.dk, 15/09/08