december 27, 2011

Hårde spanske støjbøder

Share

I Spanien har de sat hårdt mod hårdt i kampen modstøj. En restriktiv støjlov og oprettelsen af en særlig ’Brigade Mod Støj’, der blev oprettet sidste år, har ført til en imponerende stigning i antallet af inspektioner og bøder for støjforurening.

De seneste tal fra den spanske hovedstad viser en stigning på 13 procent i antallet af inspektioner og en stigning på næsten 600 procent i antallet af bøder. Takket være den nyoprettede støjbrigade, der skal sørge for at støjgrænserne bliver overholdt, blev der gennemført 10513 støjinspektioner sidste år. Antallet af bøder for støjforurening steg fra 89 i 2003 til 524 sidste år.

Bøderne indbragte den spanske stat 482.311 Euro (ca 4millioner kr.)

Trafik og nabostøj var de to mest almindelige forhold, der blev inspiceret af brigaden. Tilsammen tegnede de to sig for mere end 3200 inspektioner. Fester og musik i gaden førte til 1200 udrykninger, mens andre fritidsaktiviteter fik tjekket støjen 760 gange og værksteder 210 gange.

De fleste bøder, som brigaden skrev ud, var forholdsvis små forlæg på op til 600 Euro (knap 5000,- kr.). De skyldtes som regel for høj musik, larmende air condition-anlæg og elevatorer.
Der blev udskrevet omkring 50 større bøder på op til 12.000 Euro (ca. 90.000,- kr.) for mere voldsom støjforurening fra udluftningssystemer, bilvaske, barer og sågar larm fra klikkende skosåler (!).

60 særligt alvorlige støjovertrædelser resulterede i bøder på op til 300.000 Euro (godt to millioner kr.) til barer og restauranter, værksteder, skoler og tung cementindustri. Ét værtshus blev idømt en bøde op ca. en million kr. og blev lukket af myndighederne for at statuere et eksempel.

Som de har fundet ud af i Madrid, er støj ikke kun skadelig for hørelsen og det almindelige velbefindende – det kan også være skadeligt for tegnebogen.

Kilde: www.hear-it.org