december 27, 2011

Hård kritik af offentlig høreomsorg

Share

Det offentlige spilder hvert år op mod 10 millioner kroner på høreapparater alene i Århus Amt. Mellem hver fjerde og hver femte af de ca. 5700 personer, der hvert får høreapparat gennemdet offentlige i Århus Amt, kommer nemlig aldrig til at bruge deres høreapparat, fordi apparaterne ikke bliver tilpasset ordentligt, eller fordi ventetiden på tilpasning er alt for lang.

Amtsrådsforeningen er næsten færdig med en rapport om problemet, der hvert år koster staten millioner af kroner, men rapporten er blevet forsinket på grund af personalevirvar i forbindelse med strukturreformen. Den væsentligste årsag til problemet er dog åbenlys: der mangler faguddannet personale - audiologiassistenter - på den audiologiske afdeling.

Amtet har udstedt en ventelistegaranti på maksimalt 6 måneder på den audiologiske afdeling, men ventetiden er på trods af de gode intentioner næsten dobbelt så lang. Presset fra ventelisten betyder, at de vigtige efterfølgende tilpasninger, hvor de avancerede høreapparater skal tilpasses til den enkelte bruger, ikke bliver gennemført tilfredsstillende. Det erkender en af amtets konsulenter.

Af Amtstrådsforeningens rapport fremgår det, at den mangelfulde tilpasning giver et samfundsøkonomisk problem, og at personalet ikke altid foretager en fagligt korrekt vurdering af den enkelte patients behov.

Kilde: JP Århus 21/02/2005