december 27, 2011

Håndholdt tekstning

Share

Et nyt system giver mulighed for at man kan modtage trådløs tekstning på en håndholdt eller bærbar computer.

Systemet er udviklet i USA, hvor mere end 28 millioner mennesker har høreproblemer. Alligevel mangler mange teatre, biografer, koncertsale og forsamlingshuse tekstningsanlæg.
Med det nye system kan arrangørerne af en begivenhed trådløst sende tekstning til samtlige deltagere. Enten ved at tilhørerne modtager tekstningen på deres egen bærbare computer eller pda – eller på udstyr, de får udleveret ved indgangen.

Systemet har mulighed for at udsende tekster, der er skrevet på forhånd, eller tekster, der bliver generet med det samme – for eksempel gennem et talegenkendelsesprogram, der på denne måde kan ’live-tekste’ en begivenhed.

Udviklerne arbejder også med at gøre teksten læselig på en mikroskærm, som f.eks. kan fastgøres på indersiden af en brille. På den måde vil teksten komme til at svæve i toppen af brugerens synsfelt, uanset i hvilken retning han eller hun drejer hovedet.

Udover at åbne helt nye muligheder for personer med høreproblemer, giver systemet også en lang række andre muligheder – oversættelse mellem forskellige sprog, statistikker ved sportsbegivenheder, libretto ved operaopførelser eller sikkerhedsinstruktioner.

Kilde: www.elecdesign.com