december 27, 2011

Gymnasieelev opfinder støjværn

Share

En 18-årig tysk gymnasieelev har opfundet et computerprogram, der kan beskytte mod maskinstøj. Opfindelsen har indbragt ham en pris ved en udstilling i München.

Støjbeskyttelse bliver mere og mere udbredt på arbejdspladser over hele verden. En lang række lande har indført grænser for, hvor megetstøj ansatte må udsættes for uden at de skal have stillethøreværn til rådighed.
Desværre glemmer mange ofte at beskytte deres egne ører mod støjen fra maskiner og andet udstyr. Alene i Tyskland optræder der således hvert år 7000 nye tilfælde af arbejdsrelaterede støjskader.

Det tal har fået Johannes Hartmann, en teknisk begavet gymnasieelev fra Schongau, til at udvikle et prisvindende WWPS - Wireless Work Protection System (på dansk: Et trådløst arbejdsbeskyttelsessystem). WWPS er et program, der sikrer, at man kun kan tænde for larmende maskiner, hvis man er udstyret med høreværn. Sensorer på maskinerne aflæser, om der bliver brugt passende beskyttelse. Høreværnene er også udstyret med en nødkontakt med mulighed for, trådløst, at afbryde maskinen hvis det er nødvendigt. På den måde kan man slukke en larmende maskine uden først at skulle bruge tid på at lede efter kontakten.

Opfindelsen har indbragt Johannes Hartmann en innovationspris på 5000 Euro. Pengene brugte han til straks at tage patent på sit system.

Kilde: www.hear-it.org