december 22, 2011

"Gyldne ører" skal undersøges

Share

Omkring fem procent af alle mennesker over 50 år har ”gyldne ører”. Det betyder, at deres hørelse er lige så god, som da de var unge. Langt de fleste mister en del af hørelsen med alderen, men nu skal årsagen til gyldne ører undersøges.

Forskere ved Rochester Universitet i USA har set nærmere påhørelsens udvikling med alderen hos mus. Gennem længere tid har forskerne undersøgt en type laboratoriemus, der kaldes CBA. Musen har en god hørelse, men med alderen mister CBA-mus – ligesom de fleste mennesker – evnen til at høre lysefrekvenser.

Dog er CBA-mus ikke så nemme at opdrætte, og derfor besluttede forskerne at krydse dem med den mere virile type mus, der i laboratoriesprog kendes som C57 sort 6. Disse mus er kendt for at have en ringere hørelse, men til forskernes forbløffelse var resultatet et afkom, der ikke blot var bedre til at formere sig end den oprindelige CBA-mus, men som også bevarede denne musetypes gode hørelse i en høj alder.

Forskerne mener, at de her har fundet en gnaver-pendant til det, der kaldes ”gyldne ører” hos mennesker – og laboratorieundersøgelserne bakker op om teorien.

På denne måde er det lykkedes for forskerne at skabe et forsøgsdyr, som de kan bruge til at undersøge de aldersrelaterede høreproblemer, der opstår i hjernen frem for i øret.

Næste skridt for forskerne bliver at få identificeret de gener, der er ansvarlige for gyldne ører. En bedre forståelse for aldersbetingede ændringer i hjernen vil kunne bidrage til mere effektive hjælpemidler og måske endda medicinske behandlinger afaldersbetinget hørenedsættelse i fremtiden.

Kilde: www.hear-it.org