december 27, 2011

Gratis høreapparater

Share

En ny lov i en provins i Argentina vil give gratis høreapparater til mennesker med lav indkomst.

Alle med lave indkomster og uden sygesikring vil kunne få glæde af loven, der er vedtaget i provinsen Misiones.

”En rapport har tidligere konkluderet, at 80 procent af alle børn medhøreproblemer ikke bruger høreapparat, fordi familierne ikke har råd til det,” siger Daniel Briñoccoli, der er medlem af provinsrådet.

Loven gør det argentinske sundhedsvæsen ansvarligt for at tilbyde høreapparater og batterier gratis til alle, der lider af moderate til store høretab.

Derudover bliver ministeriet gjort ansvarligt for evaluering og efterbehandling før og efter høreapparattilpasningen. Det drejer sig også om psykologbistand og rådgivning for høreapparatbrugerne og deres pårørende.

Loven giver mulighed for indkøb af passende udstyr og kvalificeret personale. Øre-Næse-Hals-afdelingerne på lokale hospitaler skal sørge for teknologisk assistance og identifikation af børn og voksne medhøretab.

Sidst, men ikke mindst, skal der laves et kartotek over tidligere og kommende brugere og udvikles forebyggende forsknings- og rådgivningsprogrammer.

Kilde: www.hear-it.org