december 27, 2011

Grænse for assistance forsvinder

Share

Grænse for assistance forsvinder

Regeringen har besluttet, at den øvre grænse for personlig assistance skal fjernes. Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse, der er dateret 24. marts.

Det betyder, at blandt andet personer med høreproblemer fremover vil kunne få personlig assistance i form af tolk i alle de timer, de har brug for, hvis de enten er under uddannelse eller er i arbejde.

Tidligere kunne man maksimalt få bevilget personlig assistance i 20 timer om ugen, men den grænse er altså blevet fjernet nu.

Initiativet er et led i regeringens beskæftigelsesstrategi for at få personer med handicap i arbejde.

"Alle skal have mulighed for at arbejde," siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. "Og personer, der har et handicap, skal kunne deltage i møder på lige fod med alle andre."