Gode råd til forældre

Share
Gode råd til forældre

Hvis ikke man som forælder erkender og accepterer sit barns høreproblem, er det vanskeligt for barnet at gøre det.
Vær derfor åben om dit barns høretab. Fortæl familie, venner og skole ligetil og åbent til om dit barns hørelse. Opsøg viden og information, så du er bedst muligt rustet til at støtte. Opsøg ligestillede, som ofte kan give personlige erfaringer videre. Brug de mange muligheder, der er for at få råd og vejledning.

Vær opmærksom på dit barns udvikling. Hjælp med at få sociale kontakter blandt hørende, men også med andre børn i samme situation. Det er vigtigt for dit barn at opleve, at også andre har det på sammen måde.

Hjælp til et barn med nedsat hørelse ydes først og fremmest af regionernes høreklinikker, hvor undersøgelser, diagnosticering og evt. høreapparater udleveres.
Al anden hjælp ydes af den pågældende kommunes PPR-kontor (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). PPR-kontorerne findes i alle landets kommuner og har ansvaret for, at børn med specifikke vanskeligheder (også kaldet særlige behov) får de rigtige pasnings- og undervisningstilbud.