Gode råd om støj på arbejdspladsen

Share
Gode råd om støj på arbejdspladsen
  • Brug altid de anbefalede høreværn. Selvom det kan virke generende for samtale eller kan besværligt vil en høreskade være langt mere generende på længere sigt.
  • Tal med tillidsmanden, ledelsen og kollegerne, hvis støjen virker belastende. Vær på denne måde med til, at din arbejdsplads gør noget ved problemerne og får en formuleret støjpolitik.
  • Vær åben om det, hvis du har et høreproblem. Hvis kollegerne ikke ved, at du har høreproblemer, vil eventuelle misforståelser, træthed og tendens til at søge ensomhed nemt blive tolket forkert.

 

Læs mere om støj på arbejdspladsen på arbejdsmiljoweb.dk