december 22, 2011

Fugle berørt af støjforurening

Share

Fugle berørt af støjforurening

Menneskeskabt støj har en negativ påvirkning på bestanden af fugle. Det viser en ny undersøgelse. Konsekvenserne kan være vidtrækkende.

Undersøgelsen er foretaget af forskere på University of Colorado i USA. Gennem tre år har forskere undersøgt fuglelivet i nærheden af flere udvindingsanlæg af naturgas med larm fra store kompressorer. Anlæggene var omkranset af skov, og forskerne sammenlignede fuglebestanden med nærliggende, uforstyrrede skovområder.

Resultatet viste, at færre fuglearter ynglede i de støjende områder, men at de der gjorde, havde mere succes i de støjende end i de stille områder på grund af mindre konkurrence fra andre fugle og færre rovdyr omkring rederne. Fuglene, der foretrak støjen, sang i et frekvensområde, der lå udenfor støjområdet og de skulle derfor ikke konkurrere med støjen fra naturgasudvindingsanlæggene.

Dog var der markant færre fuglearter i de støjende områder; forskerne fandt 32 arter i de stille områder og kun 21 i støjen. Kun tre arter fandtes udelukkende i støjområder, mens 14 arter kun byggede rede hvor der ikke var støj fra kompressorerne.

Da mange fugle er med til at sprede kerner og kogler fra frugter og træer, kan ændringerne i fuglebestanden få alvorlige konsekvenser for biodiversiteten fremover.

Kilde: www.sciencedaily.com 24/07/2009