december 23, 2011

Fortsat valgfrihed for høreapparatbrugere

Share

Personer med nedsat hørelse, der vælger at få høreapparat gennem det offentlige, kan fortsat vælge mellem en lang række forskellige høreapparater.

Høreapparatbrugere, der stårventetiden igennem og vælger at få ethøreapparat gennemdet offentlige vil også fremover kunne vælge mellem en lang række forskellige typer høreapparater og andretekniske hjælpemidler.

De offentlige danske høreklinikker kan hvert år vælge, hvilke typer høreapparater de vil benytte ud fra en liste, der udarbejdes i samarbejde mellem klinikkerne og indkøbsvirksomheden Amgros, der er ejet i fællesskab af de fem regioner.

I november måned var en licitationsaftale ifølge flere kilder tæt på at ende med, at den offentlige høreforsorg kun ville tilbyde sine brugere produkter fra tre specifikke producenter.

Vicedirektør i Amgros, Peter Helmdal, bekræfter overfor hoerelse.info, at man i princippet godt kunne nøjes med at benytte tre forskellige leverandører til den danske høreforsorg, men at der ikke er lavet en eksklusivaftale.
”Vi giver os ikke af med at anbefale, hvem man skal bruge,” understreger han. ”Det kliniske blander vi os ikke i. Vores opgave er at sørge for, at der er sammenhæng mellem performance og pris på apparaterne.”

Det betyder, at høreklinikkerne fortsat kan vælge apparater ud fra den liste, de selv har udarbejdet i samarbejde med Amgros.