december 27, 2011

Fortsat lange ventetider på høreapparat

Share

En rapport fra Sundhedsministeriet i 1997 omtaler ventetiden påhøreapparater som uacceptabel. Dengang kunne man riskere at skulle vente op til otte måneder. Siden da er ventetiden steget og steget, så man i dag kan risikere op til to års ventetid på et apparat gennemdet offentlige system.

I brugerforeningen Høreforeningen er man mildest talt frustrerede over de lange ventetider:
”Ingen kan være tjent med de lange ventetider. Du skal kunne være med på arbejdsmarkedet, og det kan du ikke, hvis du ikke kan kommunikere,” siger formand Søren Dalmark.
”Hvad skal man gøre – sygemelde folk til de får hjælp?” spørger han.

På Gentofte Hospital er ventetiderne for øjeblikket oppe på to år. Overlæge på audiologisk afdeling, Michael Bille, kalder det for uacceptabelt og ulykkeligt for patienterne.

Også i Århus er overlæge Randi Wetke ked af de lange ventelister. Selv om man forsøger at prioritere, så folk, der er syge eller er i arbejde bliver rykket frem i køen, er problemet stort.
”Men det betyder altså endnu længere ventetider for resten,” siger hun.

De lange ventetider skyldes dels, at efterspørgslen på høreapparater er steget. Høreapparaterne er blevet mindre og mere smarte, og det er blevet meget mere socialt acceptabelt at bruge høreapparater. Samtidig er kommunikationen på arbejdsmarkedet blevet vigtigere og stiller krav til, at hørelsen fungerer optimalt.

Dels er der mangel på audiologiassistenter og audiologer rundt om på landets høreklinikker.

Kilde: Kristeligt Dagblad 08/08/2007