december 29, 2011

Fortabt i venteværelset

Share

Læger og sygeplejersker er ikke gode nok til at kommunikere med patienter, der har mistet hørelsen. Det viser en ny engelsk undersøgelse. Hver tredje englænder med høretab har haft problemer i forhold til sundhedsvæsenet.

Den meget aktive engelske brugerforening, RNID, har gennemført en omfattende undersøgelse, der afslører, at borgere med høreproblemer har det svært på de engelske sygehuse.

RNID anslår, at den dårlige service i tørre tal hvert år koster sundhedsvæsnet 20 millioner pund (mere end 200 millioner kroner), fordi patienter med høreproblemer ikke dukker op til aftaler på grund af misforståelser.

Problemet opstår allerede inden venteværelset; 28 procent ser det som en alvorlig barriere, overhovedet at skulle ringe og lave en aftale.

32 procent af personerne med høretab synes det er meget vanskeligt at tale med deres læge. Som følge heraf, afholder 15 procent sig fra, overhovedet at gå til læge, selv om de måtte have behov for det.

De, der møder op, får ikke meget ud af det. Mere end hver tredje er usikker på, hvad lægen har sagt, når de forlader konsultationen, fordi der ikke er taget hensyn til, at de hører dårligt.

RNID understreger, at det engelske sundhedsvæsen forholdsvis let kan afhjælpe problemet. Det kræver blot investeringer i simpelt teknisk udstyr som teleslynger o.lign. Det optimale ville dog være, hvis alt det personale i sundhedsvæsnet, der har med patienter at gøre, fik et kursus i kommunikation med personer med høretab.

Kilde: www.hear-it.org